Osiguravanje mobilnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Pristupačnost mrežnih stranica


Kao jedinica lokalne samouprave, Grad Novi Vinodolski obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija pa tako i onih kojim upravlja u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu http://www.pzz-novivinodolski.hr/

 

Općenito

Grad Novi Vinodolski uložio je značajne resurse kako bi osigurao da je mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.pzz-novivinodolski.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u gornjem desnom kutu stranice, ili pritiskom na tipku TAB.

 

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici


Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):


 • glavni izbornik je prilagođen osobama s poremećajem vida i motoričkim smetnjama

 • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag" s opisom sadržaja fotografije

 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće

 • poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode

 • stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice

 • objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike

 • stranici se može promijeniti kontrast

 • na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno

 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima

 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike

 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirati kroz Izbornik pristupačnosti

 • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici

 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv

 • audio zapisi koji su objavljeni na mrežnoj stranici nikad ne dolaze samostalno nego su popraćeni tekstualnim opisom koji prethodi zapisu

Status usklađenosti


Mrežna stranica pzz-novivinodolski.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.


Nepristupačni sadržaj


Mrežna stranica pzz-novivinodolski.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrasca za prijavu na natječaje)

 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi

 • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje

 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

 • audio i video sadržajima nedostaju tekstualni opis (onim koji su objavljeni prije 23. rujna 2020. godine)

Podizanje razine pristupačnosti


Grad Novi Vinodolski nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.pzz-novivinodolski.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www.pzz-novivinodolski.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti. 
 

Priprema Izjave o pristupačnosti


Ova Izjava pripremljena je dana 7. kolovoza 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.


Povratne informacije i podaci za kontakt


Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice www.pzz-novivinodolski.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte na sljedeći broj telefona: 051/554-350.


Inspekcijski nadzor


Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01/4609-041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje.

Slažem se